Hur den tekniska utvecklingen påverkar bilen

Bilen är ett transportmedel som är under ständig teknisk utveckling och framtiden ser ljus ut. Med hjälp av innovativa biltillverkare och mjukvaruutvecklare genomgår nu bilindustrin ett skifte från fossildrivna bilar till elbilar. Detta för att hantera de allvarliga klimatförändringarna. Med elbilar kommer koldioxidutsläppen att minska kraftigt samtidigt som det blir mer fokus på elektronik och …